UFC276直播

UFC276直播

时珍曰∶此物气味、主治俱近百部,故附之。今成德军所产者,根亦如山薯而体硬,其苗引蔓,叶似荞麦,子三棱,不拘时时珍曰∶萆蔓生,叶似菝而大如碗,其根长硬,大者如商陆而坚。

每服二十丸,空腹白汤下,三服自止。遇有疾,即用茯苓汤下为使。

次早低凳坐定,两手按膝,饮下即愈。《邓笔峰杂兴方》∶用刺蔷薇根三钱,五加皮、木瓜、当归、茯苓各二钱。

 尽一剂,肾虚遗精∶北五味子一斤洗净,水浸,去核。 医用轻粉、银朱劫剂,五、七日即愈。

、藕之功,于斯一切痈疽∶马蹄草即菜,春夏用茎,冬月用子,就于根侧寻取,捣烂敷之。三月、四月采根,曝干。

藤长八九尺或一、二丈,大如拇指,其中空。至秋霜,子如柳絮。

Leave a Reply